Motto: Spune-mi superstițiile unei națiuni și nu-mi pasă cine-i face legile sau cine-i compune cântecele! (Mark Twain)

Aceste consecințe se manifestă deja și au fost prezentate în cartea Mesagerii Decepției a dr. Jacques Valle în urma experienței sale directe legate de observarea și studierea grupărilor care au la bază credința în presupusele mesaje extraterestre primite de contactați.

În plus, aceste consecințe sunt valabile indiferent dacă fenomenele prezentate de contactați sunt reale sau nu.

1. Credința în mesajele contactaților amplifică discrepanța dintre public și instituțiile științifice, prin faptul că neacordarea – de către mediul științific – a importanței cuvenite fenomenului OZN va spori neîncrederea publicului în capacitatea științei de a oferi răspunsuri și, ca și consecință, publicul va substitui explicațiile științifice prin superstiții, pseudoștiințe și noi filozofii, unele dintre acestea conturându-se deja în prezent.

Ca urmare, va fi un preț de plătit pentru neinteresul, indolența și aroganța științifică, pentru tendința de a secretiza datele sau concluziile. În plus, orientarea oamenilor pentru a găsi răspunsuri în tot felul de pseudo-științe sau superstiții, sporește neîncrederea și scepticismul în cadrul mediului științific, care consideră aceste atitudini ca reprezenând dovezi clare că fenomenul nu merită luat în considerare, iar asta întreține un cerc vicios care va fi greu de întrerupt mai târziu.

2. Propaganda contactaților subminează imaginea ființelor umane ca stăpâni ai propriului destin. Începând cu ideile legate de Atlantis și Carele Zeilor, continuând cu interpretările biblicului Yahwe ca extraterestru, literatura contactaților abundă de sugestii menite să creeze convingerea că toate marile realizări ale umanității ar fi fost imposibile fără intervenția extraterestră. Deci, ar trebui să le multumim extratereștrilor pentru că ne-au învățat agricultura , stăpânirea focului, pentru roată și pentru toate tradițiile religioase?

Pentru oricine a studiat istoria științei, aceste idei – fie ele oricât de romantice și atrăgătoare – apar prost fundamentate. Cele mai bune și cele mai rele aspecte ale umanității au fost manifestate în toate culturile pe care le cunoaștem și sunt produsul conștiinței umane.

3. Tema recurentă majoră care apare în cadrul grupurilor de contactați este promovarea conceptului de unificare politică a întregii noastre planete. Cu alte cuvinte, prin intermediul unor mesaje de pace și evoluție spirituală, atenția celor care recepționează aceste mesaje este orientată departe de pământ și de ceea ce se petrece aici. Vallee consideră că felul în care atenția oamenilor este reorientată poate juca un rol vital în privința genului de schimbare socială și politică care se vizează.

4. Organizațiile contactaților pot deveni baza pentru nouă religie. Biserica creștină este atacată constant de aceste organizații, asta și pe fondul procesului subtil de reconsiderare a valorilor spirituale în societatea modernă. Principiile organizațiilor sectare OZN accentuează teme legată de discriminare rasială, sexualitate, comuniune cu ființele extraterestre sau intervenție extraterestră de tip mesianic etc. Aceste activități sectare conțin sămânța pentru mișcări religioase cu un potențial aproape nelimitat.

5. Motivații iraționale bazate pe credință sunt răspândite mână în mână cu credința în intervenția extraterestră. O fracțiune crescândă a publicului consideră deja că multe fenomene obiective sunt în afara scopurilor și capacităților științei și că sunt imposibil de cunoscut prin mijloacele științei raționale. Credința mistică în contactul superior cu extraterestrii se împletește în mod ciudat cu credința în tehnologia foarte avansată pe care aceștia ne-ar putea-o oferi (free-energy, tehnologii de vindecare și regenerare, explorarea spațiului cosmic etc). Printre contactați prevalează deja ideea că toate încercările de control științific trebuie abandonate și înlocuite de credința oarbă.

6. Credințele contactaților includ adesea credințe în rase superioare și în sisteme totalitare antidemocratice. De la credința că extratereștrii ne-au vizitat în trecut este doar un mic pas până la a spune că ei ”au cunoscut Fiicele Omului și le-au găsit potrivite” (Geneza, cap 6). Cu alte cuvinte, în concepția multora dintre aceste grupări, unii oameni au sânge celest în vene, ceea ce îi face superiori altora. Aceste grupări sunt periculoase și răspândesc din nou – sub o altă formă -ideea veche că există, printre noi, ”oameni aleși”. De asemnea, presupusele comunicări cu ocupanții OZN-urilor accentuează idei totalitare. Vorilhon (Rael) afirma că democrația este desuetă, iar Raymond Bernard a fost instruit să se aștepte la o inversare a vechilor valori.

Vallee accentuează ideea că, prin acest proces, nu doar purtătorul mesajului OZN este manipulat, ci multe dintre instituțiile umane. Întreaga imagine despre lume este afectată la nivelul psihicului colectiv. Schimbările la nivel social pot fi, astfel, foarte mari, iar fenomenul OZN servește ca vehicul pentru imagini care pot fi manipulate pentru a promova sisteme de convingeri menite să determine o transformare pe termen lung a societății umane.

OZN-urile sunt reale. Ele sunt dispozitive fizice utilizate pentru a afecta conștiința umană. Probabil că ele nu sunt din spațiul cosmic. Scopul lor poate fi acela de a obține anumite schimbări sociale pe această planetă, prin sisteme de credințe care utilizează manipularea sistematică a martorilor și a contactaților, prin utilizarea sub acoperire a variatelor secte sau culte, prin controlul canalelor prin care anumite ”mesaje spațiale” declanșează un impact la public.

Nici nu mai este important dacă OZN-urile există sau nu; important este faptul că lumea crede în efectele lor!