Poate că, la fel ca mie, cele mai multe dintre ideile și mesajele legate de 2012, Noua Eră, Marea Translație, Era Vărsătorului sau extratereștri ți se par un nonsens! Ceea ce s-ar putea să nu realizezi însă este faptul că toate aceste idei și mesaje reprezintă deja de mai multă vreme substratul unei noi religii care este alimentată pe toate canalele și în care – dacă ai ști mai multe – nu cred că ai dori să-ți fie „botezați” copiii sau nepoții!

Această nouă religie se bazează pe credința – din ce în ce mai adânc înrădăcinată în mintea multora – că extratereștrii sunt întruchiparea a tot ce este bun și dezirabil, la nivel material și spiritual, pentru umanitate și că scopul nostru evolutiv este de a deveni asemenea lor, că salvarea noastră poate veni de la aceștia!

Dar să vedem mai întâi cum apare o religie. Orice religie se bazează pe existența anumitor mituri și a anumitor condiții speciale care trebuie întrunite. De exemplu :

– Iudaismul se bazează pe pe mitul creației și căderii din Eden, al intervenției lui Dumnezeu în istorie (potopul, Sodoma și Gomora, legământul lui Avraam, fuga din Egipt, cele 12 porunci revelate de Dumnezeu lui Moise etc);

– Creștinismul are și el la bază credința în învierea, nașterea imaculată și în miracolele lui Iisus etc;

– Buddhismul are la bază miturile legate de viața lui Siddharta, asceza sa și apoi iluminarea sub copacul Bodhi;

– Hinduismul se bazează pe foarte multe mituri, printre care cele legate de Rama, Krishna, Vishnu și Shiva etc.

De regulă, aceste mituri caută să răspundă la întrebările fundamentale pe care oamenii și le pun:

1. Cine ne-a creat, din ce și cum anume? De unde venim? Cine suntem?

2. Ce rost avem pe Pământ? Cum putem să trăim mai bine? Încotro ne îndreptăm?

3. Care este sensul a ceea ce trăim sau ce sens mai înalt putem da vieții noastre?

4. Cine ne ajută? Cine și cum ne poate ghida? Care sunt reperele corecte?

5. De unde și cum ne vine salvarea? Cum putem să ne eliberăm de suferință și dualitate?

Faptul că denumim aceste povești sau descrieri mituri, nu implică neapărat faptul că nu există nici un adevăr în ele, ci că ele au devenit foarte încărcate de imaginația și credința populară, că alimentează și susțin o anumită viziune specială despre lume, că dobândesc un sens transcendental și o încărcătură simbolică foarte accentuate.

Dar care sunt condițiile speciale care trebuie întrunite pentru ca noi mituri să prindă rădăcini și să dea naștere la noi sisteme religioase? Ei bine, trebuie să existe:

1. o senzație că vechile credințe, concepte și idei religioase sunt demodate, că nu mai răspund aspirațiilor și așteptărilor oamenilor; o nevoie de nou sau de reformă;

2. o nemulțumire accentuată față de răspunsurile religiei sau științei la unele probleme fundamentale cu care oamenii se confruntă;

3. o aspirație neîmplinită către universalizare, sintetizare sau unificare, către găsirea unui înțeles mai vast;

4. anumite conjuncturi sociale sau politice care implică nevoia unor motivații sau răspunsuri diferite ale oamenilor la realitate sau/și

5. anumite interese sau forțe dornice și capabile să manipuleze mase mari de oameni într-o anumită direcție în scopul obținerii unui anumit rezultat.

Este ușor de văzut că fenomenul OZN conține toate elementele necesare pentru constituirea unei puternice religii! Toate miturile și condițiile necesare generării unei noi religii există deja conturate, iar anumite forme de cult OZN se manifestă deja de mai multă vreme.

Așa cum am prezentat și în articolul Miturile Religiei OZN, există mai multe mituri specifice legate de fenomenul OZN care apar la intersecția dintre religie și science-fiction:

1. mitul existenței unor ființe extraterestre benefice, superioare pe toate planurile;

2. mitul creării rasei umane de către o rasă superioară de ființe extraterestre;

3. mitul mesianic al existenței pe Pământ a unor ”reprezentanți” sau ”trimiși” speciali ai civilizațiilor extraterestre care ne comunică mesaje foarte importante pentru umanitate care vin din partea acestor civilizații;

4. mitul Adversarului (de care extratereștrii ne pot salva); uneori ‘Adversarul’ este tot de origine extraterestră;

5. mitul omnipotenței și omniscienței extratereștrilor;

6. mitul inspirării și ghidării ființelor umane de către ființele extraterestre;

7. mitul mesianic al încarnării ființelor extraterestre pentru a ghida umanitatea;

8. mitul evoluției materiale, tehnologice și spirituale a umanității cu ajutorul extratereștrilor;

9. mitul intrării umanității într-o Nouă Eră de Aur în care destinul nostru spațial va fi împlinit cu ajutorul extratereștrilor;

10. mitul ascensiunii umanității la nivelul spiritual deținut de extratereștri;

11. mitul mântuirii sau salvării umanității cu ajutorul extratereștrilor.

Este evident că aceste mituri reprezintă o distorsionare a miturilor tradiționale (în general biblice), totuși toate par a răspunde – chiar dacă extrem de naiv și de distorsionat – la întrebările fundamentale pe care cineva și le-ar putea pune și sunt absolut suficiente pentru a genera o nouă religie! Și evident că fundamentarea lor nu contează atunci când credința este un factor atât de important! Ceea ce contează nu este realitatea, ci ceea ce oamenii cred că este real ! Realitatea este – oricum – incomprehensibilă!

În plus, câteva lucruri indică faptul că religia OZN pare mai bine adaptată la epoca tehnologică în care trăim (prin comparațe cu celelalte religii care sunt total depășite în această direcție) și este mai bine promovată. Astfel, diferitele culte OZN:

1. integrează diverse concepte tehnologice moderne și vorbesc deja despre binefacerile energiei libere;

2. par a răspunde mai bine preocupărilor actuale legate de explorarea spațiului, ecologie și integrează idei și concepte – chiar dacă false și naive – legate de dezvoltarea economică și socială;

3. par a sintetiza concepte religioase aparținând unor tradiții diferite și par a promova un adevăr mai universal;

4. au în spate interese și motivații sociale și politice secrete, ceea ce atrage interesul maselor și le conferă putere de penetrare.

Zorii Noii Religii și ai Noii Ere sunt vestiți deja de mai multă vreme încoace de diverși ”reprezentanți ai extratereștrilor” și ”contactați” care convertesc și atrag o mulțime de membri și credincioși. Există deja o mulțime de secte religioase OZN, dintre care menționăm: Învățăturile Maeștrilor Ascensionați, Raelismul, Scientologia, Societatea Aetherius, Comandamentul Galactic Ashtar, Frăția celor 7 Raze, Cercul Cosmic al Frăției, Activitatea ”Eu Sunt”, Nuwaubianismul, Ordinul lui Melchizedek, Națiunea Islamului, Ordinul Templului Solar, Unarius, Frăția Stelei Strălucitoare, Mișcarea Urantia, Biserica SubGeniului, Poarta Raiului, Fiat Lux, Epoca Semnului etc

Cineva ar putea afirma faptul că toate ideile vehiculate acum despre OZN-uri, toate opiniile despre Noua Eră, precum și toate grupările și organizațiile care promovează aceste idei sunt prea eterogene și contradictorii pentru a putea vreodată să fie unificate într-o structură dominantă. Nu trebuie uitat însă că și la începuturile creștinismului existau o mulțime de secte cu viziuni foarte diferite! La fel, în buddhismul tibetan existau o mulțime de secte și grupări, dar asta nu a împiedicat, în timp, organizarea și unificarea lor internă sub forma unui cult de sine stătător care se diferențiază total de restul cultelor și are mecanisme de organizare internă bine puse la punct.

Este ușor de observat că deja există toate elementele necesare și suficiente pentru generarea unei noi și puternice religii: Religia OZN. Deja există:

1. credința în existența unei rase extraterestre superioare, benefice;
convingerea că extratereștrii ne-au creat prin inginerie genetică;
semne, alinieri planetare, galactice, comete etc vestitoare ale Noii Ere (la fel ca Steaua de la Bethlehem- despre care unii cred că a fost și ea o navă extraterestră);

2. povești și legende despre viața pe alte planete, despre nivelul spiritual și tehnologic de-a dreptul paradisiac al extratereștrilor;
povestiri care leagă tărâmuri antice legendare cum ar fi Atlantida sau Lemuria de civilizațiile extraterestre;

3. convingerea că printre noi există rase superioare cu sânge și gene extraterestre;

4. senzația contactaților că sunt aleși să împărtășească un mesaj înălțător pentru umanitate, asemenea profeților mesianici;

5. foarte multe idei apocaliptice, ideea că ne aflăm la sfârșitul timpului și previziunea unor evenimente mondiale cu rezonanță spirituală și socială (intrarea Pămantului în Centura de Fotoni, sosirea lui Nibiru etc);

6. foarte multe promisiuni materiale ( beneficiile energiei libere pe care se presupune că extratereștrii o accesează și o stăpânesc ), promisiunea unei dezvoltari evolutive pe scară largă (telepatie, ridicarea nivelului de vibratie, clarviziune, dedublare, corpuri care devin strălucitoare etc );

7. ideea unui nou avatar pe cale să se manifeste pe Pământ (Sanat Kumara, Maitreya, Kalki), care va instaura o Nouă Eră (eventual Era Vărsătorului), inclusiv în plan spiritual;

8. alimentarea continuă a speranței într-o salvare care vine din partea extratereștrilor: aparent, ei sunt deja aproape de noi și ne ajută;

9. teorii ale conspirației menite să inducă ideea că adevărul despre extratereștrii este ascuns; se spune ca există o conspirație privind OZN-urile, că guvernele și agențiile secrete țin secretă colaborarea lor cu extratereștrii. Aceste teorii accentuează abordarea mistică și paranoică a întregului fenomen;

10. multe filme și cărți SF care aprind imaginația oamenilor, science fiction-ul fiind un instrument perfect pentru a transmite ideile unei noi religii, pentru că atinge aproximativ aceleași corzi ale imaginației.

Ce mai trebuie adăugat la acest peisaj? Ei bine, mai este nevoie de credincioși, de adepți – oameni care cred în aceste mituri și care se raportează într-un mod emoțional și devoțional la ele. Există deja foarte mulți adepți ai acestor idei, oameni în general nesatisfăcuți de religiile tradiționale, de viața lor, de răspunsurile pe care le primesc de la guverne și societate, oameni care aderă la ideile New Age sau adepți ai diferitelor teorii ale conspirației.

Există deja milioane de adepți și simpatizanți ai religiilor OZN în întreaga lume. Acești oameni sunt atrași într-un mod devoțional de fenomenul OZN. Datorită straniului și neobișnuitului care apare în fenomenul OZN, se produce un transfer de la fenomenul OZN concret (care se pune – fără temei – pe seama extratereștrilor) și care – dacă ar fi vorba doar de extratereștrii – ar trebui analizat pragmatic, rațional, științific (din moment ce se presupune că este vorba de ființe care trăiesc în același univers fizic ca și noi) către o lume subtilă a credinței și paranormalului, a multidimensionalității universului. Adepții cultelor teosofico-masonice se folosesc de acest element straniu pentru a-și planta ideile și miturile în inconștientul colectiv.

Dar care este cu adevărat realitatea?

Ei bine,

1. evidența extraterestră lipsește cu desăvârșire. Totusi promotorii religiilor OZN vorbesc sau scriu despre extratereștrii ca și cum am ști cu siguranță că există și că au aterizat deja pe pământ, când, în fapt, nu există abolut nici o dovadă ca acest lucru s-ar fi întâmplat. Posibilitatea există, desigur, dar – contrar opiniei obișnuite – nu avem absolut nici un motiv întemeiat să credem că OZN-urile (obiectele zburătoare neidentificate) sunt nave spațiale care au extratereștri la bordul lor! Probabil că asta este ceea ce mulți dintre noi ne dorim (sau lucrul de care unii dintre noi ne temem), dar nu înseamnă că este și adevărat! Nu doar atât, dar ipoteza extraterestră este în contradicție cu multe dintre datele pe care le avem despre fenomenul OZN!

2. creaționismul extraterestru prin manipulare genetică și încrucișare cu extratereștri nu este doar o idee trăznită pentru care nu există nici o dovadă, ci una extrem de periculoasă la nivel religios, filozofic și etic. Ideea că cineva și-ar permite să maimuțărească în acest fel legile naturii sau că rasa umană ar fi produsul unui experiment genetic este de neacceptat pentru orice om întreg la minte, mai ales în lipsa unor dovezi concludente!

3. de cele mai multe ori, mesajele răspândite de contactați sau de adepții religiei OZN nu au nici o semnificație, sunt pline de platitudini recurente, de generalități legate de cât de bine ar fi să trăim în pace și solidaritate, avertismente legate de ce anume s-ar putea petrece dacă nu oprim dezvoltarea nucleară sau poluarea mediului sau tăierea copacilor. Ori acestea sunt lucruri binecunoscute pentru orice ființă de bun simț și nu avem nevoie să vină cineva de pe o altă planetă să ni le spună. Mai sunt indicii – niciodată validate – legate de energia liberă sau previziuni legate de cutremure care niciodată nu se petrec, sau planete sau meteoriți care se presupune că se îndreaptă spre pământ dar care nici măcar nu există. 

4. se promovează o utopică Nouă Eră în care se presupune că umanitatea intră sau a intrat deja. În fapt, Noua Eră nu este decât o deghizare a Noii Ordini Mondiale! Dar aceste idei despre Noua Eră vin îmbrăcate într-o haină atât de seducătoare și promițătoare încât cei mai mulți nu realizează faptul că sunt atrași într-un joc ideologic periculos.

Așa cum dr. Jacques Vallee arată în cartea sa Mesagerii Decepției, există foarte multe aspecte comune între variatele culte New Age, cultele contactaților și societățile oculte: toate promovează aceeași decepție generalizată prin idei subversive legate de depopulare, Guvernul Unic Mondial, o societate utopică, o rasă superioară non-umană sau o rasă superioară de hibrizi umani, eliminarea instituțiilor economice și religioase moderne, totalitarism în plan religios etc.

5. se fac o mulțime de experimente sociale, jocuri psihologice la nivel social puse în scenă cu abilitate de organizații secrete sau mișcări religioase, toate având ca temă fenomenul OZN. Așa cum Jacques Vallee demonstrează, informații false menite să ”dovedească” existența extratereștrilor și contactul cu aceștia sunt răspândite chiar de membri ai Armatei sau Guvernului SUA.

6. ”spiritualitatea” promovată de cultele OZN este total halucinantă și nepractică. Idealurile lor spirituale sunt înșelatoare, pentru că plasează realizarea spirituală sau salvarea mereu în viitor și nu în prezent, mai mult în afară decât înăuntru. Dacă există, noile tehnici sau metode spirituale ”revelate” de aceste culte sunt fie atat de ciudate încât nu se pot practica, fie o reiterare superficială și diletantistă a unor metode mai vechi (nimic nou sub soare!).

Toate acestea indică faptul că aceste culte care promovează religia OZN sunt foarte periculoase. Ele nu pot aduce nimic bun, decât alienare și decepție!

În plus, ideea că semnificația spirituală a vechilor religii s-ar diminua prin contactul cu civilizațiile extraterestre este falsă. Nici o alta metodologie nu poate schimba necesitatea omului de a face aceleași eforturi, de a se confrunta cu același destin, de a-și înfrunta proprii demoni, de a depăși aceleași teste, de a învăța aceleași lecții. Ori aceste nevoi spirituale au fost integrate de milenii în toate religiile tradiționale. Dacă îmbrățișăm presupusa spiritualitate promovată de adepții religiilor OZN, salvarea finală – fie că-i spunem mântuire, satori, nirvana sau moksha – nu va fi mai diferită, nici mai elevată, dar s-ar putea ca orbirea spirituală să ajungă la apogeu !