OZN-urile – daimon-ii aerului

Bine, să zicem că acceptăm faptul că manifestările presupușilor extratereștri seamănă mult cu cele ale eterienilor. Dar cum rămâne cu OZN-urile? Ce să caute un daimon în aer? Cum rămâne cu luminile, cu dimensiunile, cu forma, cu forța, cu viteza lor?

Ei bine, mai întâi trebuie înțelese câteva lucruri. Din punct de vedere tradițional, Manifestarea are la bază 4 elemente (pământ, apă, foc, aer) plus al 5-lea (eterul) care, așa cum am văzut, reprezintă materia primă și substratul ultim al manifestării, dar care este invizibil în manifestare.

Un daimon/djinn poate să aparțină unuia dintre cele 4 elemente (motiv pentru care unele dintre spiritele corespunzătoare acestora se numesc elementali – spirite ale naturii), sau să fie o entitate mai complexă care să aibă o afinitate specială, o rezonanță distinctă sau o directă legătură cu unul sau altul dintre cele 4 elemente manifestate, dar – în ambele cazuri – el există în domeniul invizibil, format din al 5-lea element (spațiul/eterul/akasha).

Cu alte cuvinte, o entitate eterică, chiar dacă este – în general – invizibilă pentru om, poate avea calitățile esențiale și predominanța unuia dintre cele 4 elemente manifestate. În alte cazuri, entitatea poate fi foarte complexă – o combinație ”eterică” a mai multor elemente.

Kitab al-Bulhan --- devils talking
       Reprezentare tradițională a djinnilor

 

Suntem obișnuiți cu ideea potrivit căreia OZN-urile se manifestă în spațiul aerian (și, eventual, aterizează pe pământ). Dar este interesant de remarcat faptul că aceste materializări speciale care sunt numite OZN-uri apar, de fapt, la toate nivelurile mediului în care trăim: la nivelul solului, în apă, în aer.

Astfel, cercetători ca Kenneth Arnold, Ivan Sanderson, precum și mulți piloți și marinari descriu așa-numitele ”OZN-uri acvatice”, obiecte zburătoare care par a ieși sau intra în apă. (De altfel, pentru Sanderson, cele mai multe OZN-uri par a fi ”legate într-un mod inextricabil de apă”!)

Alții descriu felul în care unele OZN-uri par a intra în pământ și o perioadă lungă de timp a existat o adevărată isterie a observațiilor OZN-urilor care păreau a ieși din Polii Pământului sau din vulcani.

În Pădurea Baciu din Cluj Napoca, fenomenul OZN aerian este dublat de apariții stranii la nivelul solului, de efecte ciudate la nivelul copacilor etc. Este foarte clar că acolo vorbim de ceva care are de-a face mai degrabă cu o vibrație specială a locului, cu o deschidere stranie către o lume aflată lângă noi, cu interferența a două lumi care împărtășesc același spațiu, dar care vibrează în mod diferit, decât cu un simplu fenomen aerian generat de o navă venită de undeva din spațiul cosmic.

Pe de altă parte, există consemnări tradiționale care vorbesc despre entități care uneori conduc vehicule care zboară. Similarități există deci între descrierea ocupanților navelor extraterestre și descrierea ocupanților unor vehicule (cum ar fi celebrele vimanas, menționate în scrierea Mahabharata). Asta (și alte aspecte) i-a făcut pe mulți să presupună că anticii au fost vizitați de extratereștri și că miturile lor descriu această vizitare.

Aceasta este o concluzie falsă: spre deosebire de cercetătorii moderni, anticii par să fi avut mintea mai limpede; ei erau conștienți de existența unei lumi intermediare între a lor și lumea divină și nu amestecau categoriile ontologice, acceptând aceste apariții ca fiind interferențe ale demonilor sau ”zeilor” (deva-și) în lumea concretă.

Potivit teoriei lui Meade Layne , aceste vehicule ar fi conduse de eterieni. Despre aceștia, în cartea sa The Ether Ship Mystery (and its Solution), Layne afirmă că

în general, nu sunt nici prietenoși, nici ostili, ci mai degrabă indiferenți față de noi.

Totuși ei ne pot face rău dacă îi urmărim sau îi atacăm, motiv pentru care – speculează el – avioane ale Forțelor Armate Aeriene au fost distruse datorită interferenței cu câmpul magnetic puternic al acestor nave eterice.

În conformitate cu afirmațiile lui Layne, OZN-urile se materializează și se dematerializează în spațiul gol, devenind vizibile în timp ce mișcarea lor atomică este încetinită.

Aceste obiecte sunt construite din materia planului eteric și ne sunt imperceptibile, din moment ce ele există în ceea ce noi numim ”spațiul gol”.

 

Ele intră în planul nostru adică pe nivelul nostru de percepție printr-un proces de materializare…rata lor de vibrație este încetinită până ce ele devin vizibile. Este ca și cum un ventilator și-ar încetini mișcarea până ce brațele elicelor sale ar deveni vizibile. 

 

Pentru un Eterian, un obiect care s-ar materializa în câmpul nostru de percepție s-ar dematerializa în al său; pentru noi se materializează în câmpul nostru de percepție și se dematerializează atunci când se reîntoarce în starea sa eterică.

Un alt autor, James Trevor Constable a ajuns la o concluzie similară cu a lui Meade Layne: OZN-urile vin dintr-un univers paralel cunoscut în ezoterism ca planul eteric.

El considera că există două feluri de OZN-uri eterice: unele ar fi ”mașini” eterice, iar altele sunt creaturi eterice vii, ființe biologice (sau bioforme).

El a precizat că aceste OZN-uri invizibile pe care le-a studiat sunt organisme biologice care locuiesc în atmosfera Pământului și nu sunt nave spațiale extraterestre! De-a lungul timpului, el a realizat sute de imagini în infraroșu ale acestor OZN-uri biologice invizibile cu ochiul liber (ex-foto jos).

Constable afirma că atunci când astfel de bioforme invizibile – pe care el le-a numit ”creaturi celeste” – intră în spectrul luminii vizibile, apar ca și cum s-ar mișca foarte rapid și ar fi surse de lumină pulsatorie, fiind adesea confundate cu clasicele și structuratele mașini interdimensionale cunoscute ca farfurii zburătoare. Conform opiniei lui Constable, atmosfera ar fi plină de aceste bioforme cărora naivii le atribuie o proveniență extraterestră.

În literatura tradițională, în special în cea alchimică, entitatea corespunzătoare elementului aer este silf-ul, un spirit invizibil foarte ușor și agil despre care se spune că zboară sau se deplasează prin aer,  se materializează și se dematerializează la nivelul aerului. Alte entități asociate aerului sunt elfii și ielele. Ele sunt numite ”puteri ale aerului”, având capacitatea de a isca tot felul de fenomene aeriene.

În cultura diferitelor tradiții, există o mulțime de entități și zeități care sunt puse în legătură cu aerul, sau cu cerul, precum și legende și povestiri care seamănă cu aparițiile OZN de astăzi.

Sfântul Augustin (citat de Agrippa în cartea sa Filozofia ocultă sau magia) afirma că

daimonii trec a fi alcătuiri din aer și foc și sunt puternici prin mijlocirea trupurilor de aer,

motiv pentru care pot să zboare și să strălucească.

Acești daimoni de aer pot apărea în toate chipurile, după imaginația fiecăruia,

afirma Agrippa.

În general, aceste entități sunt invizibile, dar uneori ele se arată vederii. Chalicidus, (citat de Agrippa) afirma:

există daimoni eterici și aerieni, dar care au și foc numai cât ar trebui pentru a-i face transparenți și care nu au pământ decât în cantitatea necesară pentru a nu fi tari la pipăit, căci sunt o combinație între seninătatea eterului și fluiditatea aerului, după un meșteșug ce-i face nepieritori.

Cu toate acestea nu trebuie să înțelegem că aceste ființe sunt ”moi” și ”slabe” tot timpul: ele pot deveni extrem de puternice și să emită o forță electromagnetică extrem de mare atunci când vibrația lor eterică devine scăzută și încep să se materializeze!

În perioada actuală există o adevărată propagandă legată de așa-numiții extratereștri eterici, dar termenul ”extraterestru” este asociat în mod total greșit cu acest fenomen. Este clar că o ființă din planul eteric nu poate fi un extraterestru, pentru că ”extraterestru” desemnează o ființă din spațiul cosmic cu corp format din materie concretă, densă și nu dintr-una subtilă! 

Nu există – pentru cei care fac astfel de speculații – absolut nici un mod de a diferenția cele două categorii! Ceea ce contactații și adepții lor numesc ”extratereștri” (adică presupușii ocupanți ai OZN-urilor) par a fi mai degrabă spirite, daimoni, entități care trăiesc în plan eteric.

Terminologia legată de ”extratereștrii eterici” a fost introdusă de channeleri pentru a justifica ideea că ei pot fi într-o legătură invizibilă cu extratereștrii în timp ce noi ceilalți nu-i vedem și nu le vedem navele. În același timp conceptul a început să fie adoptat chiar și de anumiți promotori ai ipotezei extraterestre (ex Steven Greer), când a devenit clar că manifestările OZN-urilor nu pot fi explicate prin legile fizicii și că nu toate OZN-urile se manifestă în spectrul vizibil. Ca să împace și capra (evidențele care arată că manifestările OZN-urilor și fenomenul contactaților par a avea de-a face mai mult cu ceea ce ezoteriștii numesc planul eteric decât cu cel fizic) și varza (sa ideologico-conspirativă legată de ipoteza extraterestră) Greer (la fel ca toți channelerii) ne înfățișează imaginea unei struțo-cămile: extraterestrul eteric!

 

De unde și până unde extratereștri?

În fapt, imaginea extratereștrilor (promovată de channeleri și contactați) ca ființe benigne, salvatoare provine dintr-o distorsionare treptată a unui concept folosit de H.P. Blavatsky, concept care nu avea nici o legătură cu fenomenul OZN, iar acest termen inițial a fost acela de ”Maestru al Înțelepciunii”. ”Maeștrii Înțelepciunii” ai lui Blavatsky (Kuthumi și Morya) erau idealizările unor personaje reale care au avut un oarecare impact asupra lui Blavatsky în călătoriile sale din India, rolul și nivelul spiritual al acestora fiind însă distorsionat în stilul înșelător al acesteia.

În orice caz, primii teozofiști se raportau la acești maeștri ca la niște persoane fizice reale, și au proiectat asupra lor – cu fantezia specifică europeanului sau americanului fascinat și atras de exotismul spiritual al Orientului – calități spirituale excepționale.

Mai târziu însă, neo-teozofiștii au modificat treptat acest concept: datorită faptului că mijlocul lor preferat de a ieși în evidență era răspândirea unor presupuse mesaje primite prin channeling, ‘Maeștrii (încarnați ai) Înțelepciunii’ (care nu se găsesc chiar pe toate drumurile și nu puteau fi ”probați” cu una cu două!) au devenit ”Maeștri Ascensionați”, adică maeștri (actualmente) fără corp fizic care ar fi trăit cândva pe Pământ, dar care, datorită vieții lor exemplare, ar fi ”ascensionat” în alte dimensiuni, de unde – se spune -ghidează oamenii care intră în contact cu ei.

(Acest concept poate părea inofensiv și chiar este (parțial) comun cu viziuni similare din Buddhism, Hinduism sau chiar Creștinism; totuși diferența este că teozofiștii l-au împins la extrem, inventând tot felul de comunicări fictive cu tot felul de maeștri (de multe ori și ei fictivi (ex: Comandantul Ashtar, Roweena, Lady Magnus, Polaris) sau identificați – în mod paradoxal – cu îngeri ca Metatron sau Arhanghelul Mihail, cu semizei ca Pan sau zeița Kwan Yin, cu avatari încă ”neîncarnați” cum ar fi Maitreya etc., semănând o confuzie ideologică majoră legată de rolul acestora).

În acest fel teozofiștii și channelerii au putut să-și lase fantezia liberă, pentru că oricum nu exista aproape nici o modalitate ca cineva să le verifice spusele, iar ”pepiniera” lor de ”maeștri ascensionați” este, cu adevărat, aproape inepuizabilă!

Treptat, datorită integrării cosmologiei și simbolisticii masonice, Maeștrii Ascensionați (și membrii Marii Frății Albe din care se presupune -destul de utopic! – că ei ar face parte) au început să fie corelați cu alte planete sau sisteme solare, în special cu Sirius și cu Pleiadele de neo-teozofiști cum ar fi cei din gruparea lui Alice Bailey, din cultul OZN I Am Activity a lui Guy Ballard, din cultul lui Benjamin Creme etc.

Apoi, odată cu popularizarea fenomenului OZN, după 1947, caracteristicile Maeștrilor Ascensionați au început să fie treptat asimilate până la identificare ”extratereștrilor benefici” (ființe eterate de pe alte planete cu care ”comunicarea” era realizată – la fel ca în zilele noastre, în mare măsură tot prin channeling), iar concepte care inițial nu aveau de-a face cu fenomenul OZN (cum ar fi cel de ”ascensiune”) au început să fie și ele corelate cu acest fenomen (adică cu presupusul ajutor spiritual pe care extratereștrii l-ar acorda oamenilor).

Extratereștrii eterici sunt astfel definiți ca ființe extraordinare, cu un înalt nivel de evoluție, care nu doar că – din perspectivă terestră – se află într-o dimensiune în care noi avem cel mult posibilitatea evolutivă de a ”ascensiona”, ci – lucrul cu adevărat interesant – sunt la rândul lor ”ascensionate” sau au capacitatea de a ”ascensiona” la voință din tridimensionalitatea planetelor de pe care provin!

De exemplu, potrivit ideologiei cultelor OZN, un extraterestru de acest gen din sistemul Sirius A poate ”ascensiona” la voință în altă dimensiune (dematerializându-se – de exemplu – de pe planeta sa siriusiană în planul eteric 4D), pentru a veni pe Pământ în nava sa spațială, sau poate fi deja ”ascensionat” într-o altă dimensiune, de unde ghidează evoluția pământenilor.

Pentru că ”Maeștrii Ascensionați” erau considerați, cu toții, ființe ”benefice”, în mod evident, toți acești extratereștri sunt actualmente considerați și ei ”benefici”. În rândul cultelor și ufologiștilor care promovează această definiție a termenului ”extraterestru”, dovezi suficiente pentru contactele extraterestre ale unor persoane nu mai sunt probele biologice, fotografiile, filmele etc, ci ”contactele sau dedublările astrale”, aparițiile vizionare, ”comuniunile meditative”, ”comunicările telepatice” etc, adică exact același tip de ”dovezi” de care – de exemplu – cineva ar avea nevoie pentru a-și fundamenta credința că există îngeri sau spirite ale persoanelor decedate !

Putem observa modul în care un concept care nu avea nici o legătură cu fenomenul OZN a fost treptat adaptat și integrat în ideologia religiilor OZN și chiar în teoriile unor pseudo-ufologiști. Baza acestui transfer este tipul de practica spirituală favorizat de aceste grupări și culte: channelingul (adică spiritismul)!

Putem astfel înțelege de ce ”extratereștrii benefici” despre care auzim atât de multe sunt o pură creație a fanteziei umane (sau a spiritelor din lumea astrală care păcălesc channellerii făcându-i să creadă că sunt extraterestre )! ”Extratereștrii benefici” sunt – în cel mai bun caz – doar o etichetă greșită pusă unor entități din lumea astrală cu care anumite persoane intră în contact în meditații, în transă sau în somn (iar în cel mai rău scenariu sunt doar născocirea unor minți fanteziste sau bolnave)!

În același timp, imaginea extratereștrilor ca ființe malefice (reptilienii, cenușiii etc) a avut la bază, în mare măsură, demonologia creștină, deși a fost influențată și de anumite scrieri SF din secolul al 19-lea, de propaganda anti-evreiască, de poveștile spuse de persoanele care declarau că au fost răpite, precum și de anumite influențe gnostice.

Astfel, așa-numita ”Elită malefică” formată din persoanele sau forțele care par a conduce lumea spre o Nouă Ordine Mondială (la fel de malefică) și asupra cărora adepții diferitelor teorii conspiraționiste își proiectează toate nemulțumirile și defectele proprii a fost treptat dezumanizată și demonizată. Pentru că răul pe care se crede că ele au tendința să-l facă pare a fi atât de inuman, s-a indus ideea că acest rău nu poate fi generat decât de ființe malefice extraterestre sau din alte dimensiuni care ar controla astfel Pământul.

Aceste ființe ar fi deci ”gardienii închisorii” în care trăim- entități interdimensionale din alte constelații (ex Draco), cu capacitatea de a-și schimba forma în oameni, pe care unii ideologi New Age (cum ar fi David Icke) îi numesc reptilieni sau reptoizi. Dincolo de abordarea paranoidă generată de David Icke și de alții ca el, devine însă destul de limpede faptul că experiențele răpirilor (cele care au o anumită autenticitate) sunt simple experiențe astrale induse nu de extratereștri, ci de entități care fac parte din categoria demonilor, ființelor eterice sau djinnilor!

Până și ”reședințele” acestor două categorii de extratereștri – benefici și malefici – au fost astfel alese încât să oglindească două viziuni aflate în contradicție (una masonică și alta creștină): în general, extratereștri buni vin din sisteme solare cum ar fi cele siriusine (pentru că, la nivel simbolic, Sirius este totul pentru masoni, fiind legat de misterele egiptene!), iar cei răi – reptilienii – vin de pe sisteme cu denumiri mai ”demonice” cum ar fi Draco (Constelația Dragonului/Dracului) – ce constelație mai potrivită se putea găsi (creștinește vorbind!) decât ceva ce aduce a șarpe sau dragon?

(Culmea este că una dintre stelele importante din constelația Draco, Thuban (Alpha Draconis) – care a fost și steaua polară până acum cca 3800 ani – a fost și ea foarte mult legată – în sens pozitiv – de misterele egiptene, ca și Sirius și Orion, fiind corelată cu Horus. De fapt una dintre deschiderile piramidei lui Kufu (inițial considerate ”de aerisire”) era orientată exact către Thuban și este probabil că faraonul Kufu spera că la moartea sa se va uni cu Thuban, pentru că, din cauză că stelele din zona circumpolară nu apun, ele par ”nepieritoare”, ceea ce și Kufu spera să se petreacă cu sufletul său! Deci rolul pozitiv al lui Alpha Draconis în mitologia egipteană este evident aici – se pare însă că demonologia extraterestră de sorginte creștină nu l-a perceput astfel!).

Ca urmare, polaritatea ”extratereștrii benefici- extratereștrii malefici” (așa cum este ea conceptualizată în prezent în toate mesajele și doctrinele contactaților!) nu este altceva decât o proiecție fantezistă, ”pe verticală”, a polarității ”terestre” dintre ”oamenii buni” (maeștrii înțelepciunii) și ”oamenii răi” (membrii Elitei care asuprește lumea) și oarecum ”pe orizontală” a îngerilor și demonilor.

Asta nu înseamnă că, undeva în cosmos, această polaritate ”extraterestră” nu există cu adevărat, ci doar că, deocamdată, aici pe Pământ, în cele mai multe cazuri mediatizate, e clar că avem de-a face doar cu o proiecție fantezistă a minții umane sau cu contacte ”daimonice” – ”benefice” sau ”malefice” – dar greșit interpretate!

 

Și totuși: eterienii (cu OZN-urile lor) nu pot fi de pe alte planete?

Teoretic, da! Probabil că dacă eterienii au cu adevărat nave eterice, ar putea zbura ușor de la o planetă la alta (adică din ‘etericul’ uneia în ‘etericul’ alteia), de la un sistem solar la altul (de fapt lucrul cu adevărat semnificativ în toată această chestiune este că ei pot ”zbura” probabil și fără ”nave”!), dar această distincție (între eterienii proveniți din ”atmosfera” eterică a planetei noastre și cei de pe alte planete) devine cu adevărat nesemnificativă pentru noi! Nu există nici un câștig important din această informație pentru cei care intră în contact cu aceste ființe.

Apoi, înainte de a ne grăbi să sărim cu gândul la alte planete, este mult mai logic să căutăm explicații la nivelul planetei noastre. Ezoteriștii ne spun că și planul eteric este guvernat de legi clare la fel cum este și planul fizic. Eterienii și restul entităților eterice din 4D sunt arondate unui anumit habitat planetar și – probabil (chiar dacă nu putem ști sigur!) – mobilitatea lor este relativ restrânsă la acel spațiu, pentru că au o afinitate, o rezonanță specială (și probabil și o condiționare karmică) legată de el.

Este așadar de așteptat ca ființele eterice arondate Pământului să răspundă mult mai repede unei rezonanțe speciale ființelor umane, decât cele din alte sisteme solare și galaxii. Probabil că nu prea multe ființe eterice fac călătorii între spațiile eterice ale diferitelor planete și sisteme solare, deși există și astfel de teorii, chiar dacă destul de îndoielnice (de exemplu H.P. Blavatsky descrie popularea preistorică a Pământului cu așa numiții Stăpâni ai Flăcării în frunte cu Sanat Kumara (regele ”teozofist” al Shambalei), aceștia fiind ființe eterice de pe Venus, deși mie această istorioară mi se pare un mit inventat de Blavatsky pentru a-i atribui lui Lucifer (asociat cu Venus- luceafărul de dimineață sau de seară) un rol important în crearea rasei umane prin ”sacrificiul luciferian” al coborârii inteligenței și luminii conștiinței în Creație).

În schimb probabil că existe nenumărate ființe eterice care abia așteaptă să înșele contactații cu ajutorul expectanțelor acestora, din motivele prezentate mai sus. Alteori însă ființele care apar în oamenilor în anumite contacte de acest gen nici nu afirmă că sunt ”extraterestre”: oamenii sunt cei care, pe baza ideologiei lor deja formate, le consideră astfel în mod nejustificat, perpetuînd o ambiguitate conceptuală și ideologică.

În plus, multe mesaje transmise de aceste entități fac referire la problema distrugerii habitatului nostru natural. Motivația reală s-ar putea să nu aibă de-a face doar cu grija pentru noi, pământenii, ci ar putea fi și faptul că aceste ființe ar fi deranjate de distrugerea mediului în care și ele trăiesc.

 

Cum să abordăm fenomenul de channeling (sau cel al contactaților)?

Într-o conferință numită Science and Spirit și consemnată de revista The Skeptic, Jacques Vallee afirma (referindu-se la contactații reali, și nu la falșii contactați):

Calitatea extraordinară a contactaților OZN este incoerența. Am ajuns să am foarte mari rezerve față de detaliile fizice pe care le oferă.

 

Ei sunt ca persoanele care tocmai își revin dintr-un accident. Tot ce ei știu este că ceva foarte serios li s-a petrecut.

 

Ei ies din experiență cu o perspectivă nouă asupra umanității. În linii mari [aceasta este] o perspectivă religioasă. Dar toate detaliile sunt contradictorii și confuzante.

Din punctul de vedere a lui Vallee, detaliile oferite de contactați legate de înfățișarea extratereștrilor, a navelor acestora etc cad în categoria numită de psihologi ”memorie surogat”, adică un înlocuitor oferit în mod ingenios de creier atunci când experiența reală a fost inexplicabilă sau prea șocantă pentru a putea fi clasificată.

Dar când ne referim la channeleri, adică la acele persoane care doar aud (sau își imaginează) voci în capul lor și atribuie acestor voci o proveniență extraterestră și o semnificație spirituală, este clar că ne confruntăm cu un fenomen extrem de amăgitor. Cum se explică faptul că ceea ce aceste ființe ne transmit nu se împlinește niciodată? Cum se explică informațiile false și contradictorii pe care le oferă? Cum se face că între poveștile spuse de mai mulți channeleri cu privire la același lucru există diferențe ireconciliabile? Când doi channeleri spun lucruri contradictorii, pe cine să crezi?

Este mai mult ca sigur că cei mai mulți channeleri sau ”dedublați” nu sunt nici măcar spiritiști autentici: ei sunt falși spiritiști, incapabili să comunice cu o entitate și victime ale proprii lor imaginații și ale ideologiei pe care anterior și-au impregnat-o în minte prin lectură, filme sau diverse alte surse și pe care o distorsionează apoi la nivel subconștient și o repun în circulație într-o altă formă. Toate informațiile primite de la acești channeleri abundă de fantasme incredibile, de revelații naive și de platitudini recurente.

Cu toate astea este posibil ca unii channeleri sau mediumi să fie în contact cu anumite spirite (djinni/daemoni etc) sau chiar spirite ale unor persoane decedate care pun treptat stăpânire asupra minții și asupra vieții lor și încep să trăiască prin acele persoane. După toate datele pe care le avem, dacă contactații și channelerii au – cu adevărat – o experiență autentică, atunci aceste spirite, de cele mai multe ori, se folosesc de ei pentru că doar o foarte mică parte dintre informațiile pe care aceste spirite le oferă ar putea fi adevărate. În plus, în oricare dintre cele două situații menționate mai sus, mintea channelerului filtrează informația și o distorsionează și mai tare decât este deja.

Indiferent care dintre variantele de mai sus funcționează, un lucru este clar: toate informațiile primite de la channeleri și de la spiritele acestora trebuie privite cu multă suspiciune!  A lăsa aceste spirite și acești mesageri să ne construiască teologia și concepția despre viață poate fi (și s-a dovedit în vasta majoritate a cazurilor că este) o eroare foarte gravă! Ideile promovate de aceste spirite (și de mesagerii lor – contactații) sunt adesea profund alienante!

În concluzie, după toate dovezile pe care le avem, extratereștrii și OZN-urile (atunci când nu sunt doar pure fabricații ale fanteziei celor care vorbesc despre ele, halucinații sau farse și produse ale unor experimente psihologice!) par a fi mai degrabă entități, respectiv manifestări ale lumii eterice. Nu putem ști cu exactitate cine sunt aceste entități, ce reprezintă aceste manifestări și care sunt scopurile lor (și convingerea mea este că – la nivel social sau științific – nu vom putea afla niciodată în mod obiectiv!

Nu va exista niciodată vreo ”dezvăluire” nici din partea acestor ființe, nici din partea vreunui guvern, asta pentru că aceste ființe doresc să stea ascunse sau să-și ascundă motivațile reale, iar guvernele nu înțeleg o iotă din tot ce se petrece, deși caută să speculeze acest fenomen așa cum pot mai bine!).

La fel cum unei maimuțe un planor sau elicopter i s-ar putea părea o pasăre uriașă, tot așa nouă, oamenilor, o manifestare aeriană a unei forțe dintr-un plan superior ni se pare o navă extraterestră, fără să existe – nici într-un caz, nici în celălalt – vreun adevăr obiectiv care ține de percepția avută. La fel ca maimuța, noi nu avem nivelul de conștiință pentru a înțelege în mod cu adevărat obiectiv natura fenomenului OZN.

Tot ce putem face – ca oameni – este să vedem la ce nivel acest fenomen ne atinge cel mai profund! Și cum este deja clar că cel mai mare impact al acestui fenomen este pe nivelul credințelor și trăirilor noastre profunde legate de natura vieții, de Creație, de natura conștiinței, de interdimensionalitatea universului, de viitorul nostru, de relația noastră intimă cu Universul, este clar că semnificația reală a acestui fenomen nu trebuie căutată neapărat privind către alte planete și constelații, ci către filonul tradițional care, de-a lungul secolelor, a ridicat exact aceleași întrebări, a relatat aceleași experiențe, a căutat aceleași răspunsuri și a ajuns deja la unele concluzii verificate!

 

Referințe:

Agrippa, Cornelius – Filozofia ocultă sau magia, Cartea a 3-a, Editura Herald 2010

Arnold, Kenneth – Interviu pentru Revista Flying Saucers, noiembrie 1962

Bailey, Alice – Initiation, Human and Solar, Lucis Trust Publishing, 1951

Blavatsky, Helena Petrovna – Secret Doctrine, vol 1, Theosophy Trust, 2010

Chevalier, Jean – Dicționar de simboluri, vol 1-3, Editura Artemis 1994

Creighton, Gordon – The True Nature of The UFO Entities, Flying Saucer Review, nr 5, vol 29

Constable, Trevor James – The  Cosmic Life: The Revolutionary Biological Power Behind UFOs,  Merlin Press, 1975

Johnson, K.Paul – The Masters Revealed: Madam Blavatsky and Myth of the Great White Brotherhood , State University of New York Press, 1994

Keel, John A. – Operation Trojan Horse, IlumiNet Press, 1996

Layne, Meade – The Ether Ship Mystery (and its Solution), 1950

Pătruț, Adrian – Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu, Editura Divia, 1995

Steiger, Brad – Canadian UFO Report, 1977

Vallee, Jacques – Messengers of Deception, Daily Grail Publishing, 2008

Valle, Jacques – Dimensions: A Casebook of Alien Contact, Willson &Neff Inc., 1988